Tagg: Etik

Naturrätten ger hopp

För många känns det vilset i Sverige efter valet 2014. Den politiska verkligheten har möblerats om. I Göteborg ställde minst 22 partier upp i valet till Sveriges riksdag. Alla var lika övertygade om att just deras handlingsprogram var det rätta.

Taggar: , , ,

Kristen etik provocerar

Att bygga en politik på kristen etik är uppenbart fortsatt provocerande. När Lars Adaktusson frågades ut av SVT i sin egenskap av toppkandidat för Kristdemokraterna, ägnades en stor del av intervjun till att misstänkliggöra partiets syn på aborter. Det tyder

Taggar: , ,

Materialistisk människosyn och nyttoetik duger inte som grund för samhället

I maj 1945 låg Tyskland i ruiner. Världens kanske mäktigaste och mest aggressiva militärmakt var nu slaget i spillor. Konrad Adenauer hade tidigare varit förste borgmästare i Köln under åren 1917-1933 men avsatts och fängslats av nazisterna efter deras maktövertagande.

Taggar: , , , , , , , ,

Makt eller rätt?

Västerlandets politiska idéhistoria sedan renässansen visar två tydliga huvudfåror. Den ena är viljan till makt och den andra är viljan till rätt. Den italienske humanisten Machiavelli (1469-1527) är den tydligaste exponenten för att makt avgör och begränsar rätten. Den holländske

Taggar: , , ,

Makt och värde

Det finns en historia som är sann och som jag tycker om att berätta. Den handlar om en man som låg på en hospiceklinik. Han hade inte så många veckor eller dagar kvar av sitt liv, men skulle få komma

Taggar: , , , ,

Vad är grundläggande värden?

När vi beskriver kristdemokratisk politisk filosofi är det lätt att fokus hamnar för tidigt på principerna om subsidiaritet, solidaritet och förvaltarskap. Den etiska grunden med människosyn och grundläggande värden behöver förklaras först. Förhållandet att de senare kommer före de ideologiska

Taggar:

Etik bedömer handlingar

I Kristdemokraternas principprogram finns i det första kapitlet ett stycke med följande fråga: Hör etik ihop med politik? Utan att egentligen definiera vare sig etik eller politik framhålls hur etiken utgör utgångspunkten för politik. Det påstås till och med att

Taggar:

Möbelkatalogen – en lätt skruvad historia

En möbelkatalog från ett välkänt varuhus som saluför möbler, heminredning och en hel livsstil har vållat stort rabalder. Många har anmärkt på att det i den katalog som givits ut i Saudiarabien helt saknar bilder av kvinnor, medan både män

Taggar: , ,

Hur hanterar vi sanningen?

Några av oss minns nog Rigoberta Menchu, fredspristagare år 1992, med härkomst från urbefolkningen Quiché i Guatemala.[1] I sin självbiografi Jag, Rigoberta Menchu, publicerad på spanska år 1983, berättar hon om sina fruktansvärda erfarenheter under inbördeskriget i Guatemala. En höstdag

Taggar: ,

Etik för en god ekonomi

På ekonomins område talas det mycket om betydelsen av skatter, avregleringar eller offentlig styrning för att uppnå välstånd. Få talar om institutioner och värderingars betydelse för ekonomiskt välstånd. Detta påvisas tydligt i forskning som bl.a. nobelpristagarna Douglass C North och

Taggar: ,
Top